The Royal Mint Museum uses cookies to ensure we give you the best experience on our website. If you continue to use our website we assume that you are happy to receive these cookies. Cookie policy.
Ok

 

Dysgwch
am yr ail-leoliad i Gymru

Gyda’r cyhoeddiad yn 1966 bod system bathiad hanesyddol Prydain yn symud at system arian degol, daeth yn glir bod angen Bathdy newydd. Ar ôl digon o archwiliad, adeiladwyd y Bathdy newydd yn Llantrisant, dim ond ychydig o filltiroedd o Gaerdydd. Dewch i ddarganfod y stori tu ôl i ail-leoliad y Bathdy Brenhinol o Lundain i Gymru.

Sut symudodd y Bathdy Brehinol o Lundain
Archwiliwch
y 50 mlynedd diwethaf

O’r miliynau o ddarnau arian oedd angen ar gyfer symud at system arian degol hyd at y darn £1 newydd yn 2017, dewch i archwilio digwyddiadau’r 50 mlynedd diwethaf. Dysgwch sut mae’r Bathdy Brenhinol wedi newid a thyfu i ddod yn fudiad modern.

Dysgwch sut mae’r Bathdy wedi datblygu ers 1968
Rhannwch
eich hatgofion

Oeddech chi yma pan ddaeth y Frenhines i agor y Bathdy newydd yn Rhagfyr 1968? Ydych chi wedi gweithio yn y Bathdy yng Nghymru? Mae eich hatgofion yn bwysig i ni felly rhannwch nhw gyda ni. Neu gallwch bori trwy’r straeon rydym wedi casglu oddi wrth y pobl yn gysylltiedig â’r Bathdy yn Llantrisant.

Rhannwch gyda ni a byddwch yn rhan o’n harchif

 

Llinell amser

Dilynwch y digwyddiadau a wnaeth siapio’r Bathdy yn Llantrisant. Dysgwch am y cerrig milltir sydd wedi trawsffurfio’r safle o’r gangen arian degol gwreiddiol i Fathdy o fri rhyngwladol.

Gwelwch y llinell amser