Dysgwch
am yr ail-leoliad i Gymru

Gyda’r cyhoeddiad yn 1966 bod system bathiad hanesyddol Prydain yn symud at system arian degol, daeth yn glir bod angen Bathdy newydd. Ar ôl digon o archwiliad, adeiladwyd y Bathdy newydd yn Llantrisant, dim ond ychydig o filltiroedd o Gaerdydd. Dewch i ddarganfod y stori tu ôl i ail-leoliad y Bathdy Brenhinol o Lundain i Gymru.

Sut symudodd y Bathdy Brehinol o Lundain
Archwiliwch
y 50 mlynedd diwethaf

O’r miliynau o ddarnau arian oedd angen ar gyfer symud at system arian degol hyd at y darn £1 newydd yn 2017, dewch i archwilio digwyddiadau’r 50 mlynedd diwethaf. Dysgwch sut mae’r Bathdy Brenhinol wedi newid a thyfu i ddod yn fudiad modern.

Dysgwch sut mae’r Bathdy wedi datblygu ers 1968
Rhannwch
eich hatgofion

Oeddech chi yma pan ddaeth y Frenhines i agor y Bathdy newydd yn Rhagfyr 1968? Ydych chi wedi gweithio yn y Bathdy yng Nghymru? Mae eich hatgofion yn bwysig i ni felly rhannwch nhw gyda ni. Neu gallwch bori trwy’r straeon rydym wedi casglu oddi wrth y pobl yn gysylltiedig â’r Bathdy yn Llantrisant.

Rhannwch gyda ni a byddwch yn rhan o’n harchif

 

Llinell amser

Dilynwch y digwyddiadau a wnaeth siapio’r Bathdy yn Llantrisant. Dysgwch am y cerrig milltir sydd wedi trawsffurfio’r safle o’r gangen arian degol gwreiddiol i Fathdy o fri rhyngwladol.

Gwelwch y llinell amser