Ysgol Gynradd Llantrisant

Mae prosiect cyffrous wrth fynd gydag Ysgol Gynradd Llantrisant. O fis Fedi ymlaen, bydd disgyblion yn astudio ail-leoliad y Bathdy i Gymru, gan weithio gydag artistiaid i gynhyrchu celfwaith coffaol ar gyfer arddangosfa yn y Royal Mint Experience. Yn ychwanegol, bydd rhieni yn gallu gwylio perfformiad dawns arbennig yn y Royal Mint Experience yn Hydref 2018.

Share