Roedd yna risg y bydd symud y Bathdy y tu allan o’r brif ddinas yn arwain at ddiffyg diddordeb gan y byd diwydiannol.

  •  

Mae’n glir, fodd bynnag, bod hynny heb ddigwydd gan fod Llantrisant wedi cynnal amrywiaeth o ymweliadau, seremonïau gowbrwyo a dathliadau eraill.

 

Watch the construction the new Royal mint

Ymweliad gan Tywysog Charles, Darperir y ffilm gan ITV Cymru Wales

Ymweliadau

Ers agor y Bathdy yn 1968, mae’r Frenhines wedi gwneud ail ymweliad, yn Mai 1997, ac mae Tywysog Cymru wedi dod yn ôl dwy waith – unwaith i ddechrau cynhyrchiad y darnau £1 cyntaf yn 1982 ac yn fwy ddiweddar i ymweld â’r Royal Mint Experience. Mae sawl ffigwr enwog wedi ymweld â’r Bathdy hefyd: penderfynodd David Cameron cynnal cyfarfod y Cabinet yma yn 2011, a daeth Prif Weinidog Cymru yma yn 2009, ac mae cyfres o Ganghellwyr y Trysorlys wedi dal teitl Meistr y Bathdy ers 1870. Yn y cymhwyster hwn, daeth Syr Geoffrey Howe gyda’i wraig ac arwyddodd hi y llyfr ymwelwyr fel Meistres y Bathdy.

Dros y 50 mlynedd diwethaf, mae aelodau teuluoedd brenhinol o dramor, fel Tywysog Coron Siapan, wedi eu croesawi i Lantrisant, yn ogystal â llysgenhadon, gweinidogion cyllid, athletwyr Olympaidd ac hyd yn oed sêr fel Adam Faith. Yn wir, perfformiodd Bucks Fizz yn y Bathdy Brenhinol cyn iddynt ennill Eurovision yn 1981, a chynhaliwyd digwyddiadau eraill fel y Bencampwriaeth Monopoly Cymru ar y safle. Agorodd y Royal Mint Experience ym Mai 2016 ac ar ôl dau flynedd mae 200,000 wedi ymweld â’r arddangosfa.  

Gwobrau

Ennillwyd gwobrau gan y Bathdy Brenhinol a’i staff am gyflawniadau mor wahanol â chynhyrchiad arian, dylunio, gwasanaeth cwsmeriaid, prentisiaethau, hyffordiant cŵn a chyfathrebiad.

Efallai’r fraint fwyaf nodedig oedd Gwobr y Frenhines am Ddiwydiant cafodd ei roddi i’r Bathdy am y tro cyntaf yn 1966 pan roedd y safle dal yn Llundain. Ers symud i Gymru, mae’r Bathdy wedi ennill y wobr tair gwaith eto – yn 1973, 1977 ac 1987.

Fel yn Llundain, mae yna clwb chwaraeon a chymdeithasu gweithgar a does dim sypreis, gan ein bod yng Nghymru, bod tîm rygbi’r Bathdy Brenhinol wedi ennill cwpan Undeb Rygbi a Phêl Droed y Wasanaeth Sifil yn 1978.

Dathliadau

Yn ei rôl fel sefydliad Prydeinig pwysig, mae’r Bathdy yn Llantrisant wedi chwarae rhan allweddol mewn dathliadau cenedlaethol a lleol. Mae darnau arian wedi cael eu cynhyrchu ar gyfer jiwbilïau brenhinol, priodasau a phen-blwyddi yn ogystal â digwyddiadau, fel yr amrywiaeth enfawr o ddarnau arian a gynhyrchwyd ar gyfer y Gemau Olympaidd yn 2012.

Yn 1986, dathlodd y Bathdy Brenhinol 1,100 mlynedd o fathu trwy cydnabod y cysylltiad oedd yn ein clymu i Lundain amser Alfred the Great. Er mwyn nodi’r achlysur, agorwyd arddangosfa teithiol, syniad gan Dirprwy Feistr, Jeremy Gerhard, yn Llundain gan Tywysog Philip cyn teithio i Gaerdydd, Leeds, Rhydychen, Caeredin, Belfast ac Antwerp. Yn ei blwyddyn cyntaf, teithiodd fersiwn llai o’r arddangosfa i’r Unol Daleithiau.

Yn y cyfamser, mae pen-blwyddi lleol wedi cael eu dathlu hefyd ac ar gyfer pen-bwydd Siarter Tref Llantrisant yn 650 oed, cynhyrchodd y Bathdy Brenhinol medal coffaol. Dylunwyd y medal gan engrafwr Bob Evans ac mae’n cynnwys saethyddion Llantrisant yn ystod brwydr Creçy a chynrycholiad artistig o’r dre ar y bryn.

 

Eich hatgofion

Oes gennych chi unrhyw luniau o’r 50 mlynedd diwethaf? Ychwanegwch eich hatgofion a dewch yn ran o’n archif.

Rhannwch eich hatgofion

 

Pobl

Darganfyddwch sut mae pump degawd wedi effeithio ar swyddi pobl yn y Bathdy.

Digwyddiadau

Archwiliwch digwyddiadau yn Llantrisant dros y 50 mlynedd diwethaf.

Cynhyrchiad

Archwiliwch cynhyrchiad arian a medalau yn y Bathdy.