Mae’r 50 mlynedd diwethaf wedi gweld cyfnod o newid mawr yn y Bathdy Brenhinol yn Llantrisant.

  •  

Yn yr 1970au gwelwyd yr esblygiad o adran llywodraethol i gronfa fasnachol, wedyn i asiantaeth gweithredol ac o’r diwedd yn 2009 i gwmni cyfyngedig, yn rhoi hyd yn oed fwy o ryddid masnachol.

Ein prif ddyletswydd yw i ddarparu darnau arian ar gyfer defnydd yn y Deyrnas Unedig. Ac mae’r pump degawd diwethaf wedi gweld newid hollol newydd mewn maint, siâp a chyfansawdd ein harian. Yn enwedig, mae datblygiad mewn technoleg platio wedi galluogi darnau 1c a 2c i gael eu streicio mewn dur â phlât copor yn lle efydd a darnau 5c a 10c mewn dur nicel yn lle copor a nicel.

Heddiw, y Bathdy Brenhinol yw’r darparwr unigol darnau arian a gweigion plât fwyaf yn Ewrop, gydag ymchwil yn parhau ac wedi ei sefydlu fel arweinydd masnachol mewn technoleg platio a diogelwch. Dangosir hynny gan y cyflwyniad o ddarn dyfeisgar un punt 12-ochr yn 2017.

 

Ers yr 1980au, mae ffocws cynhyrchu wedi newid yn gyflym iawn. Mae canran fawr o gynnyrch y Bathdy Brenhinol nawr yn cynnwys darnau arian a medalau coffa, wedi eu streicio i nodi digwyddiadau a phen-blwyddi arwyddocaol. Gyda’r newid hwn, mae’r Bathdy wedi datblygu ffyrdd newydd i gysylltu â’r cyhoedd, gan gynnwys clwb casglwyr i blant  yn yr 1990au. Mae pob adran o’r busnes wedi newid gyda thechnoleg newydd fel cyfrifiaduron yn trawsffurfio tasgiau gweinyddol yn meddwl bod dim angen negesweision a charfanau teipyddion.

Serch hynny, beth sydd wedi aros yn gyson yw ymrwymiaeth y pobl sydd yn gweithio i’r Bathdy Brenhinol. Roedd yna rhai wnaeth cwestiynu’r ail-leoliad i Dde Cymru, ond ar ôl 50 mlynedd mae’r brogarwch, wedi ei magu gan cysylltiadau teuluol, yn nodwedd yr un mor bwysig i’r fudiad ag yr oedd yn Llundain.

.

 

Dull graddol

 

Cynt a Wedyn

Llusgwch y sglefriwr er mwyn cymharu cynhyrchiad arian yn 1968 a heddiw

After: Cynt a Wedyn

Pan agorodd Llantrisant, roedd y gweisg cylchredol yn gallu streicio 200 darn o arian pob munud. Heddiw, mae’r gweisg newydd yn streicio tua 750 darn o arian pob munud.

Eich hatgofion

 

Pobl

Darganfyddwch sut mae pump degawd wedi effeithio ar swyddi pobl yn y Bathdy.

Digwyddiadau

Archwiliwch digwyddiadau yn Llantrisant dros y 50 mlynedd diwethaf.

Cynhyrchiad

Archwiliwch cynhyrchiad arian a medalau yn y Bathdy.