Our website uses cookies to distinguish you from other users of our website. We use cookies to provide you with a good experience when you browse our website. You can change your cookie settings at any time. If you continue without changing your settings, you accept our use of cookies as outlined in our Privacy Policy.

1960

Ar 1 Mawrth 1966 datganodd y Llywodraeth ei phenderfyniad i fabwysiadu system arian degol. Roedd y dasg o streicio cannoedd o filiynau o ddarnau arian newydd ar gyfer cyflwyniad y system degol yn 1971 yn meddwl bod adeiladu Bathdy newydd yn hanfodol. Dewisir Llantrisant fel lleoliad i’r Bathdy newydd ac ar ôl cwblhau rhan gyntaf yr adeiladwaith, cafodd ei agor gan y Frenhines yn Rhagfyr 1968.

   Oes gennych chi neu aleodau’ch teulu unrhyw atgofion arbennig o’r digwyddiadau hanesyddol yma? Efallai bod chi’n cofion’r parti brenhinol yn cyrraedd ar ddiwrnod yr agoriad? Neu efallai bod chi’n cofio cael amser i ffwrdd o’r ysgol, cerdded ar draws y Comin ar y ffordd i weld y Frenhines, neu clywed Côr Meibion Llantrisant yn canu. Hoffem glywed eich hatgofion ac ychwanegu hwn at ein archif.

   Rhannwch eich atgofion a lluniau o 50 mlynedd o’r Bathdy Brenhinol Rhannwch eich hatgofion

      1970

      Erbyn 1971, cafodd ail gyfnod adeiladwaith yn y Bathdy Brenhinol ei gymeradwyo ac roedd y ffatri yn cynhyrchu 60,000,000 o ddarnau arian yr wythnos i’r Deyrnas Unedig a thramor. Daeth cynhyrchiad i ben yn Tower Hill yn 1975 a nodwyd yr achlysur gan streicio yn seromonïal y darn arian olaf.

        Oeddech chi’n gweithio i’r Bathdy Brenhinol pan newidodd i system arian degol? Oeddech yna pan gafodd y darn arian olaf ei streicio yn Tower Hill. Rhannwch eich hatgofion gyda ni a dewch yn ran o’n archif.

        Rhannwch eich atgofion a lluniau o 50 mlynedd o’r Bathdy Brenhinol Rhannwch eich hatgofion

           1980

           Gwelwyd newidiadau mawr yn ystod yr 1980au gydag ychwanegiad darnau £1, 20c a £2 nicel-pres a diwedd y 1/2c. Agorwyd Uned Metalau Gwerthfawr yn 1986 gan Tywysoges Diana a chafodd yr amrywiaeth o darnau arian bwliwn ei ehangu gyda chyflwyniad y Britannia aur y flwyddyn ddilynol.

             Oeddech chi yna pan ymwelodd Tywysoges Cymru â’r Bathdy? Oeddech chi yn gweithio i’r Bathdy pan gafodd y darn punt ei gyflwyno? Rhannwch eich hatgofion a dewch yn ran o’n harchif.

             Rhannwch eich atgofion a lluniau o 50 mlynedd o’r Bathdy Brenhinol Rhannwch eich hatgofion

                1990

                Yn yr 1990au roedd rhagor o ddatblygiadau technolegol wrth i gyfleusterau platio ychwanegol gael eu comisiynu a chafodd systemau dylunio cyfrifiadurol eu gosod gyda gweisg bathu cyflym. Bu’r Bathdy Brenhinol yn dathlu 25 blynedd ers symud i Lantrisant. Ar ôl tynnu hen ddarnau 5c a 10c o gylchrediad, mae darnau arian i gyd nawr yn dangos portread y Frenhines.

                  Ydych chi’n cofio’r darnau £2 cyntaf yn cael eu streicio? Oeddech chi ‘na i weld y Frenhines a Tywysog Philip yn 1997? Rhannwch eich hatgofion a dewch yn ran o’n harchif.

                  Rhannwch eich atgofion a lluniau o 50 mlynedd o’r Bathdy Brenhinol Rhannwch eich hatgofion

                     2000

                     Am y deg mlynedd cyntaf ar ôl y Mileniwm roedd y Bathdy Brenhinol yn creu Sêl Fawr y Deyrnas newydd ac yn newid dyluniadau ar ddarnau arian y Deyrnas Unedig. Yn ychwanegol, breiniodd o’r llywodraeth i ddod yn gwmni.

                       Gawsoch chi crown wedi eu streicio yn Nom y Mileniwm? Rhannwch eich hatgofion a dewch yn ran o’n harchif.

                       Rhannwch eich atgofion a lluniau o 50 mlynedd o’r Bathdy Brenhinol Rhannwch eich hatgofion

                          2010

                          Streiciodd y Bathdy Brenhinol Medalau Olympaidd am y tro cyntaf mewn hanes yn 2012. Yn ychwanegol roedd cyfres llwyddiannus iawn o ddarnau arian Olypaidd i’w casglu ac roedd llawer o ddiddordeb gan roedd pobl yn gallu eu casglu o’u harian mân. Mae darnau arian coffaol wedi parhau i fod yn lwyddiant ac mae’r Bathdy Brenhinol wedi dechrau gweithgareddau newydd fel bwiliwn ac anrhegion. Daeth y safle yn atyniad i ymwelwyr yn 2106 ar ôl agoriad y Royal Mint Experience.

                            Beth mae’r Bathdy Brenhinol yn meddwl i chi? Sut mae wedi newid Llantrisant? Ydy gwaith y Bathdy wedi ysbrydoli chi i greu celf neu ysgrifennu barddoniaeth? Rhannwch gyda ni a dewch yn ran o’n archif. 

                            Rhannwch eich hatgofion Rhannwch eich hatgofion