Our website uses cookies to distinguish you from other users of our website. We use cookies to provide you with a good experience when you browse our website. You can change your cookie settings at any time. If you continue without changing your settings, you accept our use of cookies as outlined in our Privacy Policy.

 

Roedd yna risg y bydd symud y Bathdy y tu allan o’r brif ddinas yn arwain at ddiffyg diddordeb gan y byd diwydiannol.

  •  

Mae’n glir, fodd bynnag, bod hynny heb ddigwydd gan fod Llantrisant wedi cynnal amrywiaeth o ymweliadau, seremonïau gowbrwyo a dathliadau eraill.

 

Watch the construction the new Royal mint

Ymweliad gan Tywysog Charles, Darperir y ffilm gan ITV Cymru Wales

Ymweliadau

Ers agor y Bathdy yn 1968, mae’r Frenhines wedi gwneud ail ymweliad, yn Mai 1997, ac mae Tywysog Cymru wedi dod yn ôl dwy waith – unwaith i ddechrau cynhyrchiad y darnau £1 cyntaf yn 1982 ac yn fwy ddiweddar i ymweld â’r Royal Mint Experience. Mae sawl ffigwr enwog wedi ymweld â’r Bathdy hefyd: penderfynodd David Cameron cynnal cyfarfod y Cabinet yma yn 2011, a daeth Prif Weinidog Cymru yma yn 2009, ac mae cyfres o Ganghellwyr y Trysorlys wedi dal teitl Meistr y Bathdy ers 1870. Yn y cymhwyster hwn, daeth Syr Geoffrey Howe gyda’i wraig ac arwyddodd hi y llyfr ymwelwyr fel Meistres y Bathdy.

Dros y 50 mlynedd diwethaf, mae aelodau teuluoedd brenhinol o dramor, fel Tywysog Coron Siapan, wedi eu croesawi i Lantrisant, yn ogystal â llysgenhadon, gweinidogion cyllid, athletwyr Olympaidd ac hyd yn oed sêr fel Adam Faith. Yn wir, perfformiodd Bucks Fizz yn y Bathdy Brenhinol cyn iddynt ennill Eurovision yn 1981, a chynhaliwyd digwyddiadau eraill fel y Bencampwriaeth Monopoly Cymru ar y safle. Agorodd y Royal Mint Experience ym Mai 2016 ac ar ôl dau flynedd mae 200,000 wedi ymweld â’r arddangosfa.  

Gwobrau

Ennillwyd gwobrau gan y Bathdy Brenhinol a’i staff am gyflawniadau mor wahanol â chynhyrchiad arian, dylunio, gwasanaeth cwsmeriaid, prentisiaethau, hyffordiant cŵn a chyfathrebiad.

Efallai’r fraint fwyaf nodedig oedd Gwobr y Frenhines am Ddiwydiant cafodd ei roddi i’r Bathdy am y tro cyntaf yn 1966 pan roedd y safle dal yn Llundain. Ers symud i Gymru, mae’r Bathdy wedi ennill y wobr tair gwaith eto – yn 1973, 1977 ac 1987.

Fel yn Llundain, mae yna clwb chwaraeon a chymdeithasu gweithgar a does dim sypreis, gan ein bod yng Nghymru, bod tîm rygbi’r Bathdy Brenhinol wedi ennill cwpan Undeb Rygbi a Phêl Droed y Wasanaeth Sifil yn 1978.

Dathliadau

Yn ei rôl fel sefydliad Prydeinig pwysig, mae’r Bathdy yn Llantrisant wedi chwarae rhan allweddol mewn dathliadau cenedlaethol a lleol. Mae darnau arian wedi cael eu cynhyrchu ar gyfer jiwbilïau brenhinol, priodasau a phen-blwyddi yn ogystal â digwyddiadau, fel yr amrywiaeth enfawr o ddarnau arian a gynhyrchwyd ar gyfer y Gemau Olympaidd yn 2012.

Yn 1986, dathlodd y Bathdy Brenhinol 1,100 mlynedd o fathu trwy cydnabod y cysylltiad oedd yn ein clymu i Lundain amser Alfred the Great. Er mwyn nodi’r achlysur, agorwyd arddangosfa teithiol, syniad gan Dirprwy Feistr, Jeremy Gerhard, yn Llundain gan Tywysog Philip cyn teithio i Gaerdydd, Leeds, Rhydychen, Caeredin, Belfast ac Antwerp. Yn ei blwyddyn cyntaf, teithiodd fersiwn llai o’r arddangosfa i’r Unol Daleithiau.

Yn y cyfamser, mae pen-blwyddi lleol wedi cael eu dathlu hefyd ac ar gyfer pen-bwydd Siarter Tref Llantrisant yn 650 oed, cynhyrchodd y Bathdy Brenhinol medal coffaol. Dylunwyd y medal gan engrafwr Bob Evans ac mae’n cynnwys saethyddion Llantrisant yn ystod brwydr Creçy a chynrycholiad artistig o’r dre ar y bryn.

 

Eich hatgofion

Oes gennych chi unrhyw luniau o’r 50 mlynedd diwethaf? Ychwanegwch eich hatgofion a dewch yn ran o’n archif.

Rhannwch eich hatgofion

 

Pobl

Darganfyddwch sut mae pump degawd wedi effeithio ar swyddi pobl yn y Bathdy.

Digwyddiadau

Archwiliwch digwyddiadau yn Llantrisant dros y 50 mlynedd diwethaf.

Cynhyrchiad

Archwiliwch cynhyrchiad arian a medalau yn y Bathdy.