Our website uses cookies to distinguish you from other users of our website. We use cookies to provide you with a good experience when you browse our website. You can change your cookie settings at any time. If you continue without changing your settings, you accept our use of cookies as outlined in our Privacy Policy.

 

Mae’r 50 mlynedd diwethaf wedi gweld cyfnod o newid mawr yn y Bathdy Brenhinol yn Llantrisant.

  •  

Yn yr 1970au gwelwyd yr esblygiad o adran llywodraethol i gronfa fasnachol, wedyn i asiantaeth gweithredol ac o’r diwedd yn 2009 i gwmni cyfyngedig, yn rhoi hyd yn oed fwy o ryddid masnachol.

Ein prif ddyletswydd yw i ddarparu darnau arian ar gyfer defnydd yn y Deyrnas Unedig. Ac mae’r pump degawd diwethaf wedi gweld newid hollol newydd mewn maint, siâp a chyfansawdd ein harian. Yn enwedig, mae datblygiad mewn technoleg platio wedi galluogi darnau 1c a 2c i gael eu streicio mewn dur â phlât copor yn lle efydd a darnau 5c a 10c mewn dur nicel yn lle copor a nicel.

Heddiw, y Bathdy Brenhinol yw’r darparwr unigol darnau arian a gweigion plât fwyaf yn Ewrop, gydag ymchwil yn parhau ac wedi ei sefydlu fel arweinydd masnachol mewn technoleg platio a diogelwch. Dangosir hynny gan y cyflwyniad o ddarn dyfeisgar un punt 12-ochr yn 2017.

 

Ers yr 1980au, mae ffocws cynhyrchu wedi newid yn gyflym iawn. Mae canran fawr o gynnyrch y Bathdy Brenhinol nawr yn cynnwys darnau arian a medalau coffa, wedi eu streicio i nodi digwyddiadau a phen-blwyddi arwyddocaol. Gyda’r newid hwn, mae’r Bathdy wedi datblygu ffyrdd newydd i gysylltu â’r cyhoedd, gan gynnwys clwb casglwyr i blant  yn yr 1990au. Mae pob adran o’r busnes wedi newid gyda thechnoleg newydd fel cyfrifiaduron yn trawsffurfio tasgiau gweinyddol yn meddwl bod dim angen negesweision a charfanau teipyddion.

Serch hynny, beth sydd wedi aros yn gyson yw ymrwymiaeth y pobl sydd yn gweithio i’r Bathdy Brenhinol. Roedd yna rhai wnaeth cwestiynu’r ail-leoliad i Dde Cymru, ond ar ôl 50 mlynedd mae’r brogarwch, wedi ei magu gan cysylltiadau teuluol, yn nodwedd yr un mor bwysig i’r fudiad ag yr oedd yn Llundain.

.

 

Dull graddol

 

Cynt a Wedyn

Llusgwch y sglefriwr er mwyn cymharu cynhyrchiad arian yn 1968 a heddiw

After: Cynt a Wedyn

Pan agorodd Llantrisant, roedd y gweisg cylchredol yn gallu streicio 200 darn o arian pob munud. Heddiw, mae’r gweisg newydd yn streicio tua 750 darn o arian pob munud.

Eich hatgofion

 

Pobl

Darganfyddwch sut mae pump degawd wedi effeithio ar swyddi pobl yn y Bathdy.

Digwyddiadau

Archwiliwch digwyddiadau yn Llantrisant dros y 50 mlynedd diwethaf.

Cynhyrchiad

Archwiliwch cynhyrchiad arian a medalau yn y Bathdy.